Nasza świetlica

Jednym z naszych celów jest poprawa jakości i standardów świetlic dla dzieci pokrzywdzonych przez los z rodzin patologicznych. Obiekty te często są słabo lub w ogóle nie wyposażone i nie przystosowane do potrzeb najmłodszych. Z powodu różnych standardów domowych dzieci spędzają w nich sporo czasu.

Chcemy zmienić przytłaczający wygląd i wzbogacić ich wyposażenie.Naszym dążeniem i priorytetem jest, by podopieczni poczuli przynależność, znaleźli swoja wartość. Aby każde dziecko bez względu na swoja sytuacje rodzinna miało prawo do godnej edukacji i spędzania czasu po za szkolnego w warunkach sprzyjających nauce i dalszemu rozwojowi.

Dowiedz się jak możesz pomóc i uzyskać pomoc naszej fundacji.

Facebook