Zapraszamy na ostatni już film nr 5

Zapraszamy na ostatni już film nr 5:
https://www.youtube.com/watch?v=ACYICQUF2Mw&fbclid=IwAR3uOrlMfjJD2JaYoMzwtw25reDF0obRUDNcfQvxr0qI3BcslzxBRT4Vod8
„Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa” to cykl 5 odcinków filmów informacyjno-edukacyjno-promocyjnych nt. funkcjonowania organizacji/grup/instytucji formalnych i nieformalnych udzielających wsparcia rodzinie. W jaki sposób różne podmioty z woj. śląskiego pomagają rodzinom. Przegląd instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup udzielających wsparcia rodzinom w różnych niełatwych sytuacjach życiowych. Film powstał w ramach projektu Fundacji Podaruj Nadzieję „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”, dofinansowanego w konkursie Po Pierwsze Rodzina przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej
Fundacja Podaruj Nadzieję: https://podarujnadzieje.pl/
Grupa Rodzina w obiektywie: https://www.facebook.com/groups/18705

Komentowanie wyłączone.

Facebook