Moc!NaTY

Fundacja Podaruj Nadzieję wspólnie z Katowicką Komendą Miejską tworzy program profilaktyczny MOC! NA TY.

Jest to cykl różnego rodzaju spotkań, szkoleń oraz happeningów mających zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa i przede wszystkim przemocy. Jest on adresowany przede wszystkim do osób dotkniętych przemocą w rodzinie i stosujących przemoc. Ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie i informacji o obowiązujących procedurach, formach i miejscach pomocy, zakłada również naukę elementów skutecznej samoobrony, edukacji poprzez działania profilaktyczne.

MOC! NA TY dzieli się na kilka etapów.

Jednym z nich są zajęcia z zakresu bezpieczeństwa osobistego i samoobrony, które mają na celu łagodzenie szkód wynikających z doznawania przemocy lub różnych form wykorzystania, nauki bezpiecznych postaw i elementów samoobrony. Zajęcia edukacyjne z zakresu zjawiska handlu ludźmi, prostytucji, przemocy domowej. Innowacją w prowadzonych zajęciach z zakresu bezpieczeństwa osobistego jest prowadzenie równolegle do zajęć dla kobiet animacji dla ich dzieci, gdyż bardzo często ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi wiele kobiet nie mogło uczestniczyć.

MOC! NA TY – to również konferencja, która, na której został omówiony problem przemocy zarówno fizycznej, psychicznej, seksualnej, a także ekonomicznej. Miała ona miejsce 14 kwietnia 2016 roku, a prelegentami byli specjaliści w zakresie przemocy domowej i handlu ludźmi, psychologowie oraz prawnicy. Wiodącymi tematami konferencji były: oblicza przemocy w bliskich związkach, przemoc wobec kobiet i dzieci w świetle przepisów prawa oraz w kontekście praw człowieka, a także handel ludźmi i inne formy współczesnego niewolnictwa.

W dniu 25 listopada 2016 r – w Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet zorganizowany został happening przeciwko przemocy wobec kobiet. 25 listopada to Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet i właśnie ten dzień rozpoczął „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”. „Biała Wstążka” to międzynarodowa kampania, której celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka. Kampania ta ma przede wszystkim na celu wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Podczas happeningu policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i wolontariusze Fundacji Podaruj Nadzieję rozdawali przechodniom białe wstążki i balony na znak osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcą przemocy i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet i dzieci. W ramach happeningu uczniowie ze Zespołu Szkół nr 7 w Katowicach oraz instruktorzy z Centrum Sportowego Kamienna zatańczyli specjalny układ choreograficzny symbolizujący walkę z przemocą pt: „ One billion raising”. Za pomocą wspólnego tańca okazano solidarność i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy. Do happeningu opracowano specjalną ulotkę, zawierającą m.in. informacje na temat miejsc pomocy osobom doznającym przemocy. Wszyscy wolontariusze tańczyli w błękitnych koszulkach z logo programu profilaktycznego „Moc!Na Ty”.

Jednym z elementów programu MOC! Na TY jest również kilka happeningów pod nazwą „Mamo, Tato – nie zgub mnie”. Każde wydarzenie skierowane jest do rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 2 do 7 lat, którzy udając się na zakupy do centrum handlowego czy supermarketu narażeni są na zagubienie swojej pociechy. Takie sytuacje sprzyjają jego porwaniu, zaginięciu oraz skrzywdzeniu. Podczas happeningów policjanci przeprowadzają rozmowy profilaktyczne z rodzicami i ich dziećmi dając krótki instruktaż: „jak nie zgubić dziecka w centrum handlowym” oraz „jak zachować się w sytuacji zagubienia”. Dzieci obdarowane są „bransoletką bezpieczeństwa”, która może towarzyszyć im wszędzie tam, gdzie gromadzi się tłum ludzi, ale także podczas zagranicznych wyjazdów. W myśl zasady „nauka przez zabawę” wolontariusze naszej Fundacji malują na kolorowo buzie dzieci oraz rozdają balony uformowane w zabawne kształty, a policjantki wykorzystują ten czas na naukę zasad zachowania się dziecka w przypadku zagubienia się.

policja

Akcja „Moc!NaTY” jest współorganizowana w ramach partnerstwa z Komenda Miejska Policji w Katowicach

W imieniu pokrzywdzonych osób prosimy o pomoc w sfinansowaniu kosztów związanych z organizacją akcji.

Facebook