„Aktywny Senior w każdej gminie”

W dniu 30 listopada w Katowicach miał miejsce event pn. „Aktywny Senior w każdej gminie” organizowany przez Fundacje Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.

Event był wydarzeniem wieńczącym projekt pt. „Senior – Innowacyjny Obywatel”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2022.

Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania seniorów objętych wparciem w życie publiczne województwa śląskiego poprzez podniesienie ich kompetencji skutkujących wzrostem poziomu reprezentatywności ich interesów w polityce lokalnej i regionalnej województwa, jak także zacieśnienie współpracy środowisk tzw. 60 +

Podczas eventu przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie z terenu województwa śląskiego zaprezentowali wyniki organizowanych, w ramach projektu warsztatów i spotkań, dotyczące interesujących i ważnych pomysłów na działania seniorskie oraz sposobów rozwiązywania problemów tej grupy z poziomu różnych gmin.

Po przerwie odbyła się debata nt. wyzwań stojących przed seniorami województwa śląskiego wraz z rekomendacjami.

Spotkanie zakończyło się uroczystym podpisaniem „Porozumienia Środowisk Seniorskich”. W ten sposób wszyscy uczestnicy dołożyli swoją cegiełkę pod budowę idei „Aktywnych Seniorów” na terenie województwa śląskiego.

„Projekt pn. „Senior – Innowacyjny Obywatel” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Edycja 2022”

Komentowanie wyłączone.

Facebook