Letnisko 2017

Fundacja Podaruj Nadzieję w swoich działaniach prowadzi wiele projektów dla dobra dzieci i społeczności lokalnych. Jednym z głównych celów fundacji jest pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin niepełnych, dotkniętych patologią czy przemocą w rodzinie.

Dzieci te są pod stałą opieką świetlic środowiskowych oraz terapeutów, którzy na wiele sposobów starają się oderwać je od codziennych problemów, pomóc w poważnych problemach, i nie rzadko zastąpić rodziców. Jako fundacja nie mogliśmy przejść obojętnie obok tylu potrzebujących i zdecydowaliśmy zaangażować się w pomoc.

letnisko1
letnisko2

A co za tym idzie zorganizować kilku etapowy program wsparcia dla rodzin i dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z elementów tego programu jest przeciwdziałanie i niwelowanie skutków wykluczenia społecznego, wyjazd wakacyjny da szanse na aktywny wypoczynek poza miejscem zamieszkania, pozwoli dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych zwiększyć swoją aktywność społeczną i poznawczą co jest szczególnie ważne w wieku szkolnym. Sprawi, że po raz pierwszy poczują się jak ich rówieśnicy, którzy spędzają wakacje po za miastem.

Nasz projekt przygotowaliśmy wraz z pedagogiem-terapeutą, który utwierdził nas w przekonaniu, że dzięki naszym działaniom podopieczni Fundacji będą mieć okazję by poznać się w innych warunkach i sytuacjach, poprawić swoją samodzielność, wyjazd będzie formą nagrody za roczną pracę nad sobą w szkole i świetlicy. Posłuży przekazywaniu wzorców zdrowego trybu życia bez nałogów i w zgodzie z naturą.

letnisko3
letnisko4

Wyjazd pomoże w rozwijaniu zainteresowań, pasji poznawaniu i odkrywaniu samego siebie, kształtowaniu umiejętności współdziałania w grupie oraz będzie miłym spędzeniem wolnego czasu podczas wakacji.Organizacja letniska dla takiej grupy podopiecznych jest bardzo kosztowna dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Zgodnie z planem zajęć oraz ilością uczestników całkowity koszt wyjazdu wynosi 21 000,00 zł.

W imieniu Rodziców i dzieci prosimy o pomoc w sfinansowaniu kosztów związanych z wyjazdem na letnisko.

Facebook