Zbieramy informacje w ramach projektu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”

W ramach projektu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa” zbieramy informacje o różnych instytucjach, organizacjach pozarządowych, podmiotach działających na rzecz rodziny. W naszym regionie funkcjonuje wiele takich miejsc, które wspierają rodziny, ale nie wszyscy wiedzą gdzie można dowiedzieć się więcej nt. możliwej pomocy. Nasz projekt w 5 odcinkach krótkich filmów będzie przybliżał podmioty, na wsparcie których rodziny mogą liczyć. Będą to m.in. instytucje samorządowe, których celem statutowym jest pomoc rodzinom w potrzebie. Jakiego wsparcia udzielają różne działy w takiej instytucji? W jaki sposób pomoc instytucji przekłada się na realne życie przykładowo matki samotnie wychowującej dzieci? Tego dowiemy się już z pierwszego odcinka „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”. Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!”

Realizacja Śląska Telewizja Miejska

#PoPierwszeRodzina #RodzinaToSiła

#Rodzina #MRiPS

Dofinansowano przez @mripsRP w konkursie @PoPierwszeRodzina.Official

Komentowanie wyłączone.

Facebook