Sprezentuj sobie Voucher na masaż!

REGULAMIN AKCJI
„SPREZENTUJ SOBIE VOUCHER NA MASAŻ”

§ 1.
Zasady przebiegu Akcji „Sprezentuj sobie Voucher na masaż” określa niniejszy Regulamin.

§ 2.
Organizatorem Akcji jest Fundacja Podaruj Nadzieję w Katowicach, ul. Kotlarza 10B.

§ 3.
Akcją promocyjną objętych jest 5 Voucherów dla 5 osób, na masaż w Harmonii Dźwiękiem, ul. Kotlarza 10B,
40-139 Katowice.
§ 4.
Konkurs trwa od 22 marca 2017r. do 31 marca 2017r.

§ 5.
Osobą korzystającą z akcji promocyjnej może być każdy uczestnik portalu społecznościowego Facebook,
który:
a) Polubi stronę Fundacji Podaruj Nadzieję – tj. przyciśnie przycisk „lubię to”;
b) Udostępni na swoim profilu stronę Fundacji Podaruj Nadzieję;
c) W komentarzu pod Akcją dokończy zdanie: „Relax to…”.

§ 6.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.com.

§ 7.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 8.
Osoba, która spełni warunki Akcji określone w § 5., staje się Uczestnikiem Akcji.

§ 9.
Wyłonienie zwycięzców przez Komisję nastąpi w terminie 24 h od zakończenia Akcji. Laureatami konkursu
zostaną osoby, które spełnią warunki określone w §5 pkt. a, b i c tj. ciekawie dokończą zdanie „Relax to…”.

§ 10.
Odbiór nagrody następuje w sposób ustalony pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą.

§ 11.
Uczestnik Akcji wyraża zgodę na publikację przez Organizatora imienia i nazwiska lub pseudonimu (nicka)
na profilu Organizatora w serwisie Facebook.com, zgodnie z danymi w nazwie profilu Uczestnika w serwisie
Facebook.com.

§ 12.
Polubienie profilu i udostępnienie postu konkursowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego Regulaminu.

§ 13.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Komentowanie wyłączone.

Facebook