Projekt „Działajmy razem”

Okres trwania: 01.04.2020 – 30.11.2020

Opis zadania:

 1. Szkolenie: „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”. Poznawanie siebie nawzajem, integracja i wzrost kompetencji miękkich dla 40 osób ( w dwóch grupach warsztatowych z wykorzystaniem metod dramy stosowanej ).
 2. Młodzieżowe Warsztaty Ożywienia Obywatelskiego (MWOO) wyjazdowe mają na celu lepsze poznanie i współdziałanie grup. Na warsztatach będzie poruszana tematyka integracji os sprawnych z ON, diagnoza problemów młodzieży w społ. lokalnej oraz szukanie zasobów do przełamywania barier i ich rozwiązywania.
 3. Wspólne działania na terenie miasta na tym etapie nastąpi wybór najlepszej inicjatywy do realizacji w środowisku lokalnym oraz przyznanie bonu na realizacje najlepszej młodzieżowej inicjatywy. Pomagać młodzieży będą pracownicy Fundacji i wolontariusze, BO będą pomagać w zorganizowaniu Konferencji podsumowującej działania projektowe i promować działania projektowe w mediach społecznościowych.

Miejsce realizacji:
Województwo śląskie: rejon Katowic i ZIT Centralny woj.śląskiego

Opis grupy docelowej:
40 osób w tym młodzieży w wieku 14- 25 r.ż., w tym grupie ON z dysfunkcją. Przewidujemy, iż połowa uczestników będzie posiadała orzeczenie o niepełnosprawności, Będzie promowana zasada równości szans i równego dostępu. Dokumenty rekrutacyjne w tym regulamin rekrutacji wraz ze szczegółowymi kryteriami rekrutacji dostępne będą w siedzibie wnioskodawcy, a także zamieszczone w zakładce projektowej oraz zostaną rozdysponowane za pomocą mailingu do szkół i innych organizacji. Możliwa będzie rekrutacja mailowa.

Rekrutacja uczestników:
pierwszeństwo w przyjęciu będą mieć przedstawiciele/lki samorządów uczniowskich/studenckich /liderzy/liderki, następnie pozostali zgodnie z kolejnością zgłoszeń, osoby z ON muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności.

Rezultaty:

 • Powstanie materiałów do zajęć warsztatowych dostosowanych do osób z dysfunkcją 20 zestawów.
 • Wzrost zaangażowania młodzieży w politykę lokalną gminy i regionalną w województwie śląskim poprzez organizację Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego u mi-nimum 40 os.
 • Zorganizowanie 96 godzin warsztatów dla minimum 40 os, w tym osób z niepełno-sprawnością
 • Zorganizowanie 6 inicjatyw obywatelskich
 • Wydanie 3 bonów dla najlepszych inicjatyw w wysokości 1000 zł
 • Zorganizowanie konferencji dla 100 os.

Terminarz działań:

 • Dziania informacyjne i promocyjne
  Planowany termin realizacji od 2020–04–01 do 2020–11–30
 • Cykl szkoleń „Ja i moje potrzeby-przełamywanie barier i stereotypów”
  Planowany termin realizacji od 2020–05–01 do 2020–08–30
 • 2 wyjazdy w ramach cyklu Młodzieżowych Warsztatów Ożywienia Obywatelskiego (MWOO) w ramach których: wyjazd, ubezpieczenie, wyżywienie (40 osób + 2 trenerów+2 opiekunów x 2noc (3dni) x 180zł / noc.+ wyżywienie)
  Planowany termin realizacji od 2020–07–01 do 2020–10–31)
 • Realizacja inicjatyw w przestrzeni miejskiej – w ramach której przewidziane są spotkania, na wypracowanie najlepszej inicjatywy i tutaj są 3 bony po 1000,00 zł na najlepsze z nich, oraz konferencja podsumowująca działania.
  Planowany termin realizacji od 2020–09–01 do 2020–11–30

Komentowanie wyłączone.

Facebook