Prezentacja pierwszych odcinków filmu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”. Wersja nieostateczna

Prezentacja pierwszych odcinków filmu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”. Wersja nieostateczna, wstępnie zmontowane odcinki, poddane zostały ocenie zróżnicowanej grupie odbiorców wśród których byli m.in.. seniorzy, młodzież i dzieci oraz pracownicy samorządowi, członkowie organizacji pozarządowych. To spotkanie o charakterze informacyjno-promocyjnym, na którym uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, refleksjami. Dzięki temu mogły powstać wersje ostateczne materiałów filmowych zaakceptowane przez występujących w nich „bohaterów”. W grudniu, na naszych stronach www oraz facebooku, opublikowane zostaną wszystkie odcinki powstałe w ramach naszego projektu. Premiera odcinka nr 1, już 4 grudnia. Zachęcamy do oglądania, udostępniania, aby jak najwięcej osób mogło zapoznać się z tymi filmami.

Realizacja Śląska Telewizja Miejska

#PoPierwszeRodzina #RodzinaToSiła

#Rodzina #MRiPS

Dofinansowano przez @mripsRP w konkursie @PoPierwszeRodzina.Official

Komentowanie wyłączone.

Facebook