Pomóżmy Olkowi uczyć się i rozwijać talent

Olek

Olek ma 9 lat. Pochodzi z bardzo ubogiej rodziny. W swoim rodzinnym domu chłopiec był zaniedbywany i nie poświęcano mu zbyt wiele czasu. Przez większość swojego krótkiego dzieciństwa był zdany sam na siebie z trudem udało mu się przejść do 2 klasy szkoły podstawowej. Obecnie Olkiem opiekuję się rodzina zastępcza oraz Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka.

Jego największą pasją jest piłka nożna. W tym roku chciałby zapisać się na zajęcia w jednym z ośrodków sportowych w jego mieście, i tak jak inni chłopcy w jego wieku kształtować swój talent pod okiem trenerów. Po konsultacji z psychologiem i pedagogiem rodzice zastępczy uznali, że zapisanie chłopca na dodatkowe zajęcia sportowe może mieć charakter terapeutyczny i stanowić zachętę do nadrobienia zaległości w nauce.

Aby zrealizować marzenia chłopca i dać Olkowi szanse na nowy start potrzeba 900,00 zł. Jest to koszt rocznego stypendium, które pokrywa roczne wyposażenie do gry w piłkę oraz udział w zajęciach.

W imieniu Olka serdecznie dziękujemy za Państwa pomoc.

Dowiedz się jak możesz pomóc i uzyskać pomoc naszej fundacji.

Facebook