Konferencja pn. „Dziecko – świadek- ofiara przemocy „

W dniu 08.06.2017 w Katowicach odbyła się konferencja pn. „Dziecko – świadek- ofiara przemocy „. Organizatorem była Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Fundacja Podaruj Nadzieję. Wzięło w niej udział prawie 200 osób. Uczestnicy wysłuchali bardzo pouczających wykładów m.in, na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i drastycznych konsekwencji fizycznych oraz psychicznych tego rodzaju przestępstw.

W konferencji odbywającej się w myśl programu profilaktycznego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach –  „Moc!Na Ty” pod nazwą  „Dziecko – świadek- ofiara przemocy” wzięło udział prawie 200 osób.  W imieniu Komendanta Miejskiego Policji  mł. insp. Pawła Barskiego, uczestników przywitał jego pierwszy zastępca- nadkom. Tomasz Kępa, prof.dr hab. Danuta Rode z Uniwersytetu SWPS oraz Prezes Fundacji Podaruj Nadzieję Pani Karina Indryka.

Uczestnicy konferencji wysłuchali bardzo pouczających wykładów m.in. na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i drastycznych konsekwencji fizycznych oraz  psychicznych tego rodzaju  przestępstw. Wykłady skłoniły do dyskusji uczestników konferencji, a rozmowy dotyczące wysłuchanych treści toczyły się nawet podczas przerwy kawowej. W trakcie części wykładowej st. asp. Adrianna Mazur z wydziału prewencji katowickiej komendy podsumowała wydarzenia, które miały miejsce podczas kilkunastu miesięcy realizacji programu „Moc!Na Ty”, a były to: 12 edycji zajęć z zakresu samoobrony, 6 happeningów, 2 konferencje, wystawa, wykład, seminarium, festyny, spotkania i szkolenia. Po krótkiej przerwie uczestnicy zostali podzieleni na grupy warsztatowe. Równolegle odbywały się 4  warsztaty o następującej tematyce:

  1. Rozpoznawanie krzywdzenia dzieci z elementami interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka – Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach mgr Anna Szybalska, mgr Katarzyna Lebioda, mgr Aleksandra Kubica, mgr. Sławomir Szpak
  2. Jak rozpoznać i nie narobić głupot? – mgr Sabina Lasok-Chwiedoruk – Psycholog, terapeuta – specjalista PARPA i niebieskiej linii
  3. Ofiary i sprawcy. Agresja, która wyklucza – Katarzyna i Adam Bossowscy
  4. Dewiacje i parafilie a przestępstwa popełniane wobec dzieci – mgr Aleksandra Żyłkowska

Warsztaty stanowiły świetną okazję do zdobycia zarówno wiedzy, jak i przydatnych w codziennej pracy umiejętności, gdyż uczestnicy konferencji to pracownicy: oświaty, w tym przedszkoli, świetlic, poradni pedagogicznych oraz sądów i policji. Uczestnicy konferencji wyrażali zadowolenie z doboru treści wykładów, jak i sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych.

Konferencję zorganizowano dzięki nieocenionej pomocy Uniwersytetu SWPS oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, za co serdecznie dziękujemy.
Wszystkim prelegentom i prowadzącym warsztaty gorąco dziękujemy za przekazanie cennej wiedzy i zaangażowanie się w nasze przedsięwzięcie.

Komentowanie wyłączone.

Facebook