Konferencja „Dziecko – świadek – ofiara przemocy”

Fundacją Podaruj Nadzieję oraz Komenda Miejska Policji w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji „Dziecko – świadek – ofiara przemocy”. Wiodącymi tematami konferencji będą m.in. rozpoznawanie symptomów stosowania przemocy wobec dzieci oraz ich konsekwencje psychologiczne i prawne. Ufamy, że powyższa problematyka nie jest Państwu obojętna i zapraszamy do poszerzenia Państwa wiedzy, wymiany doświadczeń dla dobra dzieci. Zapraszamy 8 czerwca 2017 roku do siedziby Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach przy ul. Techników 9.

Konferencja „Dziecko – świadek – ofiara przemocy” odbywa się w ramach autorskiego programu  profilaktyczno – edukacyjnego „Moc!Na Ty”, który ma za zadanie zapobiegać przemocy domowej, prostytucji oraz handlowi ludźmi  i  jest realizowany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP w Katowicach oraz Fundację Podaruj Nadzieję. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji. Konferencja, na którą chcemy Państwa zaprosić w tym roku składa się z dwóch części – wykładowej oraz warsztatowej. Uczestnik wybiera 2 z proponowanych tematów warsztatów, w których chce uczestniczyć ( dostępność miejsc wg kolejności zgłoszeń). Rejestracja w konferencji odbywa się za pomocą  formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: konferencja@mocnaty.pl do dnia 5 czerwca 2017r. Organizatorem konferencji jest Komenda Miejska Policji w Katowicach i Fundacja Podaruj Nadzieję, a współorganizatorami Uniwersytet SWPS oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Komentowanie wyłączone.

Facebook