Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”

Fundacja Podaruj Nadzieję dostała dotację ze środków Budżetu Państwa na realizację zadania publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów pn. „Cyfrowe Kluby Seniora”.
Efektem zadania będzie zakup 5 laptopów przeznaczonych do realizacji zadań statutowych dla seniorów w tym organizacji szkoleń i warsztatów komputerowych.
Zakup laptopów przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów, które będą nabywać lub udoskonalać na zajęciach organizowanych przez Fundację. Dodatkowo przyczyni się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego Fundacji. Pozwoli na zwiększenie realizacji działań dla seniorów w ramach działalności statutowej.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Komentowanie wyłączone.

Facebook