Spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach projektu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa”

Spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbyło się w ramach projektu „Rodzina najważniejszą komórką społeczeństwa” miało na celu nawiązanie kontaktów z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy rodzinie. Niebawem będzie możliwość zobaczyć efekt końcowy, czyli filmy prezentujące podmioty wspierające rodziny. Wśród nich instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz inicjatywy udzielające pomocy duchowej, formacyjnej i materialnej rodzinom.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia realizacji naszego projektu oraz projektów innych organizacji, które otrzymały środki w ramach konkursu „Po Pierwsze Rodzina!”

MRiPS: https://www.facebook.com/MripsRP

Grupa Rodzina w obiektywie: https://www.facebook.com/groups/187059963316918/about

Po Pierwsze Rodzina! https://www.facebook.com/PoPierwszeRodzinaOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/mrip_gov_pl/?hl=pl

Twitter: https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCSV0n6mgNf0eJz4MMsep9LQ

#PoPierwszeRodzina #RodzinaToSiła

#Rodzina #MRiPS

Dofinansowano przez @mripsRP w konkursie @PoPierwszeRodzina.Official

Komentowanie wyłączone.

Facebook